Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :21-02-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
21-02-20 Gia Lai
Ninh Thuận
20-02-20Bình Định: 838,
Quảng Trị: 469,
Quảng Bình: 514
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
377
19-02-20Đà Nẵng: 354,
Khánh Hòa: 281
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
310
18-02-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 207
Trúng Đắc Lắc343
17-02-20TT Huế: 356,
Phú Yên: 003
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
312
16-02-20Kon Tum: 747,
Khánh Hòa: 076
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
15-02-20Đà Nẵng: 362,
Quảng Ngãi: 061,
Đắc Nông: 992
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
360
14-02-20Gia Lai: 596,
Ninh Thuận: 528
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
308
13-02-20Bình Định: 870,
Quảng Trị: 594,
Quảng Bình: 943
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
375
12-02-20Đà Nẵng: 163,
Khánh Hòa: 994
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
382
11-02-20Đắc Lắc: 593,
Quảng Nam: 072
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
10-02-20TT Huế: 171,
Phú Yên: 049
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
335
09-02-20Kon Tum: 779,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
334
08-02-20Đà Nẵng: 547,
Quảng Ngãi: 728,
Đắc Nông: 146
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
367
07-02-20Gia Lai: 760,
Ninh Thuận: 407
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
06-02-20Bình Định: 155,
Quảng Trị: 719,
Quảng Bình: 086
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
05-02-20Đà Nẵng: 627,
Khánh Hòa: 411
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
330
04-02-20Đắc Lắc: 032,
Quảng Nam: 363
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
340
03-02-20TT Huế: 587,
Phú Yên: 875
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337
02-02-20Kon Tum: 845,
Khánh Hòa: 552
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
346
01-02-20Đà Nẵng: 563,
Quảng Ngãi: 438,
Đắc Nông: 578
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
343
31-01-20Gia Lai: 014,
Ninh Thuận: 462
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
314
30-01-20Bình Định: 810,
Quảng Trị: 600,
Quảng Bình: 523
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
344
29-01-20Đà Nẵng: 331,
Khánh Hòa: 580
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
377
28-01-20Đắc Lắc: 014,
Quảng Nam: 741
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
339
27-01-20TT Huế: 902,
Phú Yên: 145
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
324
26-01-20Kon Tum: 834,
Khánh Hòa: 049
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
359
25-01-20Đà Nẵng: 862,
Quảng Ngãi: 084,
Đắc Nông: 629
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
24-01-20Gia Lai: 823,
Ninh Thuận: 647
Trúng Ninh Thuận368
23-01-20Bình Định: 016,
Quảng Trị: 187,
Quảng Bình: 679
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
22-01-20Đà Nẵng: 637,
Khánh Hòa: 030
Trúng Khánh Hòa368
21-01-20Đắc Lắc: 334,
Quảng Nam: 156
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
309