Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :21-02-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
21-02-20 Gia Lai
Ninh Thuận
20-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
265
19-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
218
18-02-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
261
17-02-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
288
16-02-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
260
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
225
14-02-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai249
13-02-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
262
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
276
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
245
10-02-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
210
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
252
08-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
278
07-02-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
249
06-02-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
242
05-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
238
04-02-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
257
03-02-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
248
02-02-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
01-02-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
255
31-01-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
262
30-01-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
244
29-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
239
28-01-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
246
27-01-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
255
26-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
232
25-01-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
252
24-01-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
293
23-01-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
240
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
275
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam250