Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :21-02-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-02-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
20-02-20Tây Ninh: 658,
An Giang: 535,
Bình Thuận: 653
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
245
19-02-20Đồng Nai: 407,
Cần Thơ: 910,
Sóc Trăng: 161
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
649
18-02-20Bến Tre: 760,
Vũng Tàu: 854,
Bạc Liêu: 710
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
556
17-02-20TP HCM: 312,
Đồng Tháp: 741,
Cà Mau: 692
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
712
16-02-20Tiền Giang: 311,
Kiên Giang: 438,
Đà Lạt: 718
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
662
15-02-20TP HCM: 041,
Long An: 659,
Bình Phước: 436,
Hậu Giang: 715
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
635
14-02-20Vĩnh Long: 165,
Bình Dương: 317,
Trà Vinh: 282
Trúng Bình Dương897
13-02-20Tây Ninh: 121,
An Giang: 835,
Bình Thuận: 281
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
684
12-02-20Đồng Nai: 902,
Cần Thơ: 850,
Sóc Trăng: 942
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
503
11-02-20Bến Tre: 347,
Vũng Tàu: 431,
Bạc Liêu: 233
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
713
10-02-20TP HCM: 283,
Đồng Tháp: 978,
Cà Mau: 366
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
560
09-02-20Tiền Giang: 078,
Kiên Giang: 641,
Đà Lạt: 233
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
211
08-02-20TP HCM: 841,
Long An: 292,
Bình Phước: 727,
Hậu Giang: 804
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
535
07-02-20Vĩnh Long: 296,
Bình Dương: 425,
Trà Vinh: 227
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
500
06-02-20Tây Ninh: 911,
An Giang: 108,
Bình Thuận: 382
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
526
05-02-20Đồng Nai: 832,
Cần Thơ: 663,
Sóc Trăng: 834
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
593
04-02-20Bến Tre: 536,
Vũng Tàu: 785,
Bạc Liêu: 431
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
667
03-02-20TP HCM: 050,
Đồng Tháp: 764,
Cà Mau: 936
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
309
02-02-20Tiền Giang: 571,
Kiên Giang: 962,
Đà Lạt: 716
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
622
01-02-20TP HCM: 823,
Long An: 726,
Bình Phước: 216,
Hậu Giang: 433
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
456
31-01-20Vĩnh Long: 950,
Bình Dương: 792,
Trà Vinh: 336
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
748
30-01-20Tây Ninh: 350,
An Giang: 888,
Bình Thuận: 055
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
671
29-01-20Đồng Nai: 991,
Cần Thơ: 810,
Sóc Trăng: 036
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
480
28-01-20Bến Tre: 214,
Vũng Tàu: 900,
Bạc Liêu: 205
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
739
27-01-20TP HCM: 309,
Đồng Tháp: 779,
Cà Mau: 087
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
585
26-01-20Tiền Giang: 590,
Kiên Giang: 774,
Đà Lạt: 567
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
439
25-01-20TP HCM: 989,
Long An: 847,
Bình Phước: 128,
Hậu Giang: 861
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
784
24-01-20Vĩnh Long: 258,
Bình Dương: 430,
Trà Vinh: 971
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
663
23-01-20Tây Ninh: 435,
An Giang: 801,
Bình Thuận: 492
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
565
22-01-20Đồng Nai: 775,
Cần Thơ: 991,
Sóc Trăng: 669
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
293
21-01-20Bến Tre: 500,
Vũng Tàu: 170,
Bạc Liêu: 747
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
709