Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :22-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
22-09-19 Kon Tum
Khánh Hòa
21-09-19Đà Nẵng: 028,
Quảng Ngãi: 911,
Đắc Nông: 857
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
378
20-09-19Gia Lai: 245,
Ninh Thuận: 480
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
368
19-09-19Bình Định: 780,
Quảng Trị: 020,
Quảng Bình: 565
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
323
18-09-19Đà Nẵng: 284,
Khánh Hòa: 459
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
323
17-09-19Đắc Lắc: 273,
Quảng Nam: 960
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
343
16-09-19TT Huế: 474,
Phú Yên: 459
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
344
15-09-19Kon Tum: 676,
Khánh Hòa: 930
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
366
14-09-19Đà Nẵng: 041,
Quảng Ngãi: 544,
Đắc Nông: 743
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
365
13-09-19Gia Lai: 992,
Ninh Thuận: 711
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
332
12-09-19Bình Định: 205,
Quảng Trị: 966,
Quảng Bình: 414
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
11-09-19Đà Nẵng: 331,
Khánh Hòa: 286
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
340
10-09-19Đắc Lắc: 659,
Quảng Nam: 407
Trượt352
09-09-19TT Huế: 899,
Phú Yên: 694
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
351
08-09-19Kon Tum: 805,
Khánh Hòa: 254
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
338
07-09-19Đà Nẵng: 377,
Quảng Ngãi: 345,
Đắc Nông: 060
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
06-09-19Gia Lai: 981,
Ninh Thuận: 874
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
333
05-09-19Bình Định: 038,
Quảng Trị: 244,
Quảng Bình: 150
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
334
04-09-19Đà Nẵng: 625,
Khánh Hòa: 885
Trượt369
03-09-19Đắc Lắc: 361,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
373
02-09-19TT Huế: 671,
Phú Yên: 992
Trúng TT Huế393
01-09-19Kon Tum: 133,
Khánh Hòa: 723
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
337
31-08-19Đà Nẵng: 111,
Quảng Ngãi: 662,
Đắc Nông: 706
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
329
30-08-19Gia Lai: 324,
Ninh Thuận: 254
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
380
29-08-19Bình Định: 895,
Quảng Trị: 986,
Quảng Bình: 638
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
348
28-08-19Đà Nẵng: 552,
Khánh Hòa: 834
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
373
27-08-19Đắc Lắc: 134,
Quảng Nam: 987
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
26-08-19TT Huế: 145,
Phú Yên: 036
Trượt363
25-08-19Kon Tum: 692,
Khánh Hòa: 605
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
307
24-08-19Đà Nẵng: 543,
Quảng Ngãi: 491,
Đắc Nông: 411
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
23-08-19Gia Lai: 381,
Ninh Thuận: 218
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
22-08-19Bình Định: 038,
Quảng Trị: 880,
Quảng Bình: 661
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
330