Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :22-09-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
22-09-19 Kon Tum
Khánh Hòa
21-09-19Đà Nẵng: 485,
Quảng Ngãi: 472,
Đắc Nông: 155
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
340
20-09-19Gia Lai: 804,
Ninh Thuận: 349
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
318
19-09-19Bình Định: 450,
Quảng Trị: 082,
Quảng Bình: 562
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
18-09-19Đà Nẵng: 590,
Khánh Hòa: 119
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
17-09-19Đắc Lắc: 553,
Quảng Nam: 710
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
349
16-09-19TT Huế: 932,
Phú Yên: 621
Trúng Phú Yên352
15-09-19Kon Tum: 976,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
14-09-19Đà Nẵng: 292,
Quảng Ngãi: 611,
Đắc Nông: 842
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
325
13-09-19Gia Lai: 423,
Ninh Thuận: 215
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
328
12-09-19Bình Định: 378,
Quảng Trị: 941,
Quảng Bình: 586
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346
11-09-19Đà Nẵng: 616,
Khánh Hòa: 023
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
313
10-09-19Đắc Lắc: 372,
Quảng Nam: 305
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
361
09-09-19TT Huế: 713,
Phú Yên: 630
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
314
08-09-19Kon Tum: 165,
Khánh Hòa: 998
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
322
07-09-19Đà Nẵng: 953,
Quảng Ngãi: 276,
Đắc Nông: 471
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
364
06-09-19Gia Lai: 015,
Ninh Thuận: 247
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
394
05-09-19Bình Định: 647,
Quảng Trị: 712,
Quảng Bình: 150
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
331
04-09-19Đà Nẵng: 336,
Khánh Hòa: 756
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
349
03-09-19Đắc Lắc: 099,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
332
02-09-19TT Huế: 880,
Phú Yên: 280
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
01-09-19Kon Tum: 630,
Khánh Hòa: 313
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
364
31-08-19Đà Nẵng: 111,
Quảng Ngãi: 017,
Đắc Nông: 999
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
345
30-08-19Gia Lai: 352,
Ninh Thuận: 292
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
334
29-08-19Bình Định: 828,
Quảng Trị: 396,
Quảng Bình: 376
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
348
28-08-19Đà Nẵng: 556,
Khánh Hòa: 602
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
360
27-08-19Đắc Lắc: 460,
Quảng Nam: 577
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
353
26-08-19TT Huế: 578,
Phú Yên: 670
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
25-08-19Kon Tum: 564,
Khánh Hòa: 182
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
350
24-08-19Đà Nẵng: 764,
Quảng Ngãi: 950,
Đắc Nông: 411
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
355
23-08-19Gia Lai: 510,
Ninh Thuận: 616
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
358
22-08-19Bình Định: 297,
Quảng Trị: 025,
Quảng Bình: 708
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
366