Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :22-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
22-09-19 Kon Tum
Khánh Hòa
21-09-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
20-09-19Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 10
Trúng Ninh Thuận212
19-09-19Bình Định: 23,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định240
18-09-19Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
17-09-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
16-09-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
279
15-09-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 26
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
277
14-09-19Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
256
13-09-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
12-09-19Bình Định: 93,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 73
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
11-09-19Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
10-09-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 97
Trúng Quảng Nam222
09-09-19TT Huế: 07,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
08-09-19Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
07-09-19Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
269
06-09-19Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
227
05-09-19Bình Định: 49,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 62
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
04-09-19Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
03-09-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
02-09-19TT Huế: 11,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
01-09-19Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
31-08-19Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
295
30-08-19Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
29-08-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
28-08-19Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 72
Trúng Khánh Hòa259
27-08-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 40
Trúng Đắc Lắc278
26-08-19TT Huế: 69,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế286
25-08-19Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
24-08-19Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
230
23-08-19Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
22-08-19Bình Định: 11,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235