Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :22-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
22-09-19 Kon Tum
Khánh Hòa
21-09-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
264
20-09-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai256
19-09-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
267
18-09-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
253
17-09-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
281
16-09-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
256
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
276
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
246
13-09-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
292
12-09-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
226
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng231
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
205
09-09-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên262
08-09-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
278
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
278
06-09-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
264
05-09-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
230
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
242
02-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
211
01-09-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum255
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
252
30-08-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
229
29-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
225
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
255
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
251
26-08-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
243
25-08-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
272
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
246
23-08-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
239
22-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
285