Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :22-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-09-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
21-09-19TP HCM: 303,
Long An: 248,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 433
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
624
20-09-19Vĩnh Long: 269,
Bình Dương: 320,
Trà Vinh: 443
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
702
19-09-19Tây Ninh: 580,
An Giang: 840,
Bình Thuận: 578
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
596
18-09-19Đồng Nai: 408,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 283
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
878
17-09-19Bến Tre: 282,
Vũng Tàu: 283,
Bạc Liêu: 962
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
559
16-09-19TP HCM: 767,
Đồng Tháp: 409,
Cà Mau: 591
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
552
15-09-19Tiền Giang: 357,
Kiên Giang: 409,
Đà Lạt: 564
Trúng Kiên Giang412
14-09-19TP HCM: 755,
Long An: 375,
Bình Phước: 640,
Hậu Giang: 661
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
545
13-09-19Vĩnh Long: 648,
Bình Dương: 701,
Trà Vinh: 873
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
739
12-09-19Tây Ninh: 839,
An Giang: 689,
Bình Thuận: 382
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
502
11-09-19Đồng Nai: 372,
Cần Thơ: 220,
Sóc Trăng: 101
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
655
10-09-19Bến Tre: 649,
Vũng Tàu: 698,
Bạc Liêu: 523
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
504
09-09-19TP HCM: 698,
Đồng Tháp: 260,
Cà Mau: 025
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
522
08-09-19Tiền Giang: 387,
Kiên Giang: 662,
Đà Lạt: 914
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
462
07-09-19TP HCM: 713,
Long An: 883,
Bình Phước: 574,
Hậu Giang: 839
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
550
06-09-19Vĩnh Long: 032,
Bình Dương: 226,
Trà Vinh: 693
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
649
05-09-19Tây Ninh: 397,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 493
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
442
04-09-19Đồng Nai: 081,
Cần Thơ: 697,
Sóc Trăng: 819
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
307
03-09-19Bến Tre: 943,
Vũng Tàu: 942,
Bạc Liêu: 127
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
819
02-09-19TP HCM: 229,
Đồng Tháp: 414,
Cà Mau: 193
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
425
01-09-19Tiền Giang: 654,
Kiên Giang: 263,
Đà Lạt: 866
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
512
31-08-19TP HCM: 425,
Long An: 200,
Bình Phước: 807,
Hậu Giang: 378
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
216
30-08-19Vĩnh Long: 270,
Bình Dương: 777,
Trà Vinh: 448
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
865
29-08-19Tây Ninh: 010,
An Giang: 532,
Bình Thuận: 962
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
421
28-08-19Đồng Nai: 308,
Cần Thơ: 206,
Sóc Trăng: 212
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
640
27-08-19Bến Tre: 094,
Vũng Tàu: 138,
Bạc Liêu: 161
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
394
26-08-19TP HCM: 629,
Đồng Tháp: 504,
Cà Mau: 508
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
503
25-08-19Tiền Giang: 034,
Kiên Giang: 257,
Đà Lạt: 717
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
448
24-08-19TP HCM: 266,
Long An: 619,
Bình Phước: 472,
Hậu Giang: 596
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
461
23-08-19Vĩnh Long: 493,
Bình Dương: 374,
Trà Vinh: 683
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
525
22-08-19Tây Ninh: 240,
An Giang: 869,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
313