Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :12-12-19
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
12-12-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
11-12-19Đồng Nai: 519,506,
Cần Thơ: 146,250,
Sóc Trăng: 712,727
Trúng 519 Đồng Nai,
Trúng 146 Cần Thơ,
Trúng 712 Sóc Trăng
522
10-12-19Bến Tre: 392,546,
Vũng Tàu: 071,328,
Bạc Liêu: 251,768
Trượt850
09-12-19TP HCM: 281,799,
Đồng Tháp: 600,639,
Cà Mau: 374,659
Trúng 600 Đồng Tháp,
Trúng 374 Cà Mau
561
08-12-19Tiền Giang: 476,046,
Kiên Giang: 830,429,
Đà Lạt: 713,008
Trúng 476 Tiền Giang,
Trúng 830 Kiên Giang,
Trúng 713 Đà Lạt
543
07-12-19TP HCM: 455,249,
Long An: 270,263,
Bình Phước: 295,659,
Hậu Giang: 908,036
Trúng 270 Long An,
Trúng 295 Bình Phước,
Trúng 908 Hậu Giang
313
06-12-19Vĩnh Long: 319,237,
Bình Dương: 348,420,
Trà Vinh: 516,259
Trúng 348 Bình Dương,
Trúng 516 Trà Vinh
599
05-12-19Tây Ninh: 016,576,
An Giang: 201,782,
Bình Thuận: 350,552
Trúng 201 An Giang400
04-12-19Đồng Nai: 395,508,
Cần Thơ: 572,576,
Sóc Trăng: 385,919
Trúng 395 Đồng Nai,
Trúng 572 Cần Thơ
622
03-12-19Bến Tre: 963,476,
Vũng Tàu: 037,539,
Bạc Liêu: 419,223
Trúng 963 Bến Tre,
Trúng 419 Bạc Liêu
677
02-12-19TP HCM: 784,266,
Đồng Tháp: 918,887,
Cà Mau: 679,411
Trúng 784 TP HCM623
01-12-19Tiền Giang: 104,605,
Kiên Giang: 638,079,
Đà Lạt: 228,707
Trúng 104 Tiền Giang,
Trúng 638 Kiên Giang
469
30-11-19TP HCM: 466,220,
Long An: 360,487,
Bình Phước: 937,411,
Hậu Giang: 771,677
Trúng 360 Long An,
Trúng 937 Bình Phước,
Trúng 771 Hậu Giang
418
29-11-19Vĩnh Long: 386,877,
Bình Dương: 560,870,
Trà Vinh: 704,768
Trúng 386 Vĩnh Long,
Trúng 560 Bình Dương,
Trúng 704 Trà Vinh
607
28-11-19Tây Ninh: 825,981,
An Giang: 460,041,
Bình Thuận: 880,336
Trúng 825 Tây Ninh,
Trúng 460 An Giang,
Trúng 880 Bình Thuận
615
27-11-19Đồng Nai: 864,443,
Cần Thơ: 696,774,
Sóc Trăng: 215,522
Trúng 864 Đồng Nai,
Trúng 696 Cần Thơ,
Trúng 215 Sóc Trăng
634
26-11-19Bến Tre: 176,856,
Vũng Tàu: 002,579,
Bạc Liêu: 307,220
Trúng 176 Bến Tre,
Trúng 002 Vũng Tàu,
Trúng 307 Bạc Liêu
778
25-11-19TP HCM: 598,461,
Đồng Tháp: 505,975,
Cà Mau: 006,684
Trúng 505 Đồng Tháp,
Trúng 006 Cà Mau
317
24-11-19Tiền Giang: 242,726,
Kiên Giang: 022,443,
Đà Lạt: 783,384
Trúng 242 Tiền Giang,
Trúng 022 Kiên Giang,
Trúng 783 Đà Lạt
709
23-11-19TP HCM: 014,194,
Long An: 147,782,
Bình Phước: 456,582,
Hậu Giang: 399,694
Trúng 147 Long An,
Trúng 456 Bình Phước,
Trúng 399 Hậu Giang
639
22-11-19Vĩnh Long: 300,889,
Bình Dương: 651,522,
Trà Vinh: 366,168
Trúng 300 Vĩnh Long,
Trúng 651 Bình Dương,
Trúng 366 Trà Vinh
556
21-11-19Tây Ninh: 535,682,
An Giang: 623,183,
Bình Thuận: 384,977
Trúng 384 Bình Thuận527
20-11-19Đồng Nai: 374,850,
Cần Thơ: 655,139,
Sóc Trăng: 499,546
Trúng 374 Đồng Nai,
Trúng 499 Sóc Trăng
643
19-11-19Bến Tre: 526,773,
Vũng Tàu: 382,188,
Bạc Liêu: 224,899
Trúng 526 Bến Tre,
Trúng 382 Vũng Tàu,
Trúng 224 Bạc Liêu
455
18-11-19TP HCM: 285,591,
Đồng Tháp: 793,704,
Cà Mau: 221,420
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 793 Đồng Tháp,
Trúng 221 Cà Mau
584
17-11-19Tiền Giang: 969,308,
Kiên Giang: 888,671,
Đà Lạt: 540,285
Trúng 969 Tiền Giang,
Trúng 888 Kiên Giang,
Trúng 540 Đà Lạt
679
16-11-19TP HCM: 043,003,
Long An: 626,873,
Bình Phước: 663,920,
Hậu Giang: 287,179
Trúng 043 TP HCM,
Trúng 626 Long An,
Trúng 663 Bình Phước,
Trúng 287 Hậu Giang
551
15-11-19Vĩnh Long: 762,112,
Bình Dương: 517,325,
Trà Vinh: 180,308
Trúng 180 Trà Vinh529
14-11-19Tây Ninh: 319,014,
An Giang: 771,429,
Bình Thuận: 756,555
Trúng 319 Tây Ninh,
Trúng 771 An Giang,
Trúng 756 Bình Thuận
869
13-11-19Đồng Nai: 496,374,
Cần Thơ: 436,568,
Sóc Trăng: 894,322
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 894 Sóc Trăng
708
12-11-19Bến Tre: 856,571,
Vũng Tàu: 625,566,
Bạc Liêu: 888,067
Trúng 856 Bến Tre,
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 888 Bạc Liêu
557
11-11-19TP HCM: 200,504,
Đồng Tháp: 301,965,
Cà Mau: 278,791
Trúng 200 TP HCM,
Trúng 301 Đồng Tháp,
Trúng 278 Cà Mau
504