Lô Xiên 4 Víp MB: 700.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :12-12-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
12-12-19
11-12-1944,99,97,59Trúng131
10-12-1970,74,83,30Trượt160
09-12-1972,11,83,15Trúng160
08-12-1948,90,54,67Trúng138
07-12-1929,04,28,16Trúng156
06-12-1926,56,64,40Trúng154
05-12-1978,21,90,25Trúng134
04-12-1993,35,02,77Trúng136
03-12-1965,37,97,20Trúng134
02-12-1946,70,71,32Trượt167
01-12-1920,21,82,80Trúng136
30-11-1992,03,62,90Trúng169
29-11-1922,37,05,87Trúng125
28-11-1916,20,12,14Trúng166
27-11-1925,16,42,89Trúng135
26-11-1991,85,81,48Trúng138
25-11-1950,85,26,08Trúng142
24-11-1983,53,34,27Trượt138
23-11-1936,62,89,68Trúng147
22-11-1917,30,56,23Trúng155
21-11-1968,89,58,50Trúng122
20-11-1958,06,03,12Trúng158
19-11-1904,42,58,98Trúng132
18-11-1912,65,64,11Trúng129
17-11-1979,00,49,51Trượt132
16-11-1926,83,20,14Trúng132
15-11-1925,39,95,57Trượt126
14-11-1902,80,32,77Trúng120
13-11-1975,80,28,54Trúng146
12-11-1976,52,63,40Trúng140
11-11-1994,59,96,28Trượt122
10-11-1959,33,55,70Trúng140
09-11-1993,50,85,67Trúng126