Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :12-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
12-12-19
11-12-1954,59,87Trúng127
10-12-1963,82,83Trượt146
09-12-1972,27,28Trúng175
08-12-1900,12,39Trúng156
07-12-1999,40,68Trúng165
06-12-1907,76,17Trúng176
05-12-1994,06,87Trúng163
04-12-1955,98,19Trúng164
03-12-1917,24,57Trượt165
02-12-1989,78,62Trúng142
01-12-1959,62,80Trúng143
30-11-1993,50,75Trúng160
29-11-1938,37,78Trúng147
28-11-1989,20,11Trúng159
27-11-1957,58,23Trúng146
26-11-1906,93,46Trúng122
25-11-1950,24,81Trúng120
24-11-1942,62,92Trượt121
23-11-1950,77,76Trượt168
22-11-1923,71,46Trúng162
21-11-1982,91,60Trượt149
20-11-1909,05,40Trúng134
19-11-1940,98,09Trúng130
18-11-1945,60,79Trúng139
17-11-1902,30,17Trúng144
16-11-1975,38,83Trượt175
15-11-1919,91,58Trúng139
14-11-1932,10,91Trúng166
13-11-1981,08,79Trúng149
12-11-1955,33,03Trúng151
11-11-1914,39,96Trúng167
10-11-1910,57,28Trúng139
09-11-1962,61,03Trượt176