Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :12-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
12-12-19
11-12-1958Trượt417
10-12-1916Trúng468
09-12-1936Trúng435
08-12-1939Trúng406
07-12-1928Trúng472
06-12-1939Trượt460
05-12-1943Trúng497
04-12-1937Trượt489
03-12-1937Trúng491
02-12-1997Trúng477
01-12-1932Trúng407
30-11-1933Trượt488
29-11-1988Trượt428
28-11-1932Trúng447
27-11-1973Trúng431
26-11-1949Trượt450
25-11-1999Trượt438
24-11-1905Trượt493
23-11-1991Trúng455
22-11-1930Trúng474
21-11-1969Trúng423
20-11-1996Trượt469
19-11-1958Trúng477
18-11-1975Trúng422
17-11-1901Trúng431
16-11-1949Trúng449
15-11-1932Trúng423
14-11-1919Trúng452
13-11-1994Trúng468
12-11-1955Trúng487
11-11-1919Trúng443
10-11-1970Trúng451
09-11-1960Trúng448