3 Càng Siêu Chuẩn MB: 700.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :22-08-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
22-08-19
21-08-19137Trúng166
20-08-19265Trúng179
19-08-19082Trúng196
18-08-19111Trúng160
17-08-19598Trúng167
16-08-19374Trúng183
15-08-19474Trúng183
14-08-19584Trúng189
13-08-19115Trượt188
12-08-19859Trúng187
11-08-19376Trúng182
10-08-19341Trượt180
09-08-19296Trượt196
08-08-19562Trúng177
07-08-19326Trúng177
06-08-19648Trúng175
05-08-19091Trúng187
04-08-19132Trúng187
03-08-19333Trúng192
02-08-19782Trúng195
01-08-19491Trượt180
31-07-19690Trúng182
30-07-19357Trúng185
29-07-19918Trúng184
28-07-19478Trượt194
27-07-19694Trúng160
26-07-19420Trúng193
25-07-19382Trúng166
24-07-19161Trúng184
23-07-19383Trượt163
22-07-19598Trúng169
21-07-19047Trượt174
20-07-19705Trúng188